's werelds eerste anti-diefstal harnas !

Algemene voorwaarden Safely Secured

1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen Heda Consulting (hierna: Safely Secured) en zijn klanten via de online shop www.safely-secured.eu 

2. Bestelproces en afsluiten van overeenkomsten

Bestelproces

  • Door het klikken op de producten of product beschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.
  • Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.
  • Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.
  • Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.
  • De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

Afsluiten van overeenkomsten

De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met Safely-Secured.eu wordt alleen bevestigd als Safely-Secured.eu de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling

Afwijkend van 2.b. komt bij de keus voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door Safely-Secured.eu. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestelling bevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

 

3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

 

4. Verzending

Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 1-4 werk dagen.

 

In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn kan Safely-Secured, op eigen kosten, de bestelling in delen bezorgen gegeven dat dit acceptabel is voor de klant.

 

In het geval dat Safely-Secured niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan Safely-Secured zijn geleverd door eigen leveranciers, mag Safely-Secured zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal Safely-Secured de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal Safely-Secured  het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.

 

In het geval van beschadiging tijdens verzending, moet er contact worden opgenomen met de Safely-Secured klantenservice. Als resultaat heeft Safely-Secured de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effecht hebben op de garantierechten van de klant.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Safely-Secured tot dat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van Safely-Secured niet toegestaan.

 

6. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de Safely-Secured klantenservice.

 

Herroepingsvoorwaarden

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Safely-Secured, Starrenhoflaan 14, 2950 Kapellen, België) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informeren. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier gebruiken.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, naar ons teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retour heeft gezonden.

Retouradres:

Safely-Secured

Starrenhoflaan 14

2950 Kapellen

Safely-Secured draagt de kosten voor de retourzending van de goederen als u het pakket retourneert via onze retourservice en volgens de door ons verstrekte retourinstructies.

Wilt u een artikel of pakket retourneren? Dan vragen wij u binnen de termijn van veertien dagen contact op te nemen met onze klantenservice om de bovengenoemde instructies voor de retourzending aan te vragen.

U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. U mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

 

Uitzonderingen van herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van van de verzending van:

  • goederen die niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht.
  • goederen die snel bederven.
  • goederen die na levering onafscheidelijk gemengd zijn met andere goederen.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing op de producten die u bij Safely-Secured koopt. Dit houdt in dat u als consument recht heeft op een deugdelijk product. Het product is of doet wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wanneer er een aanvullende product garantie van toepassing is, vermelden wij dit in de omschrijving op de specifieke product pagina.

 

8. Betaalmethoden en creditnota's

Goederen kunnen worden betaald met IDeal, Creditcard, SOFORT banking, bancontact, KBC betaalknop, Belfius Pay Button, PayPal of vooruitbetaling. Safely Secured heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.

1.Betaling via Creditcard

In geval van betaling met creditcard, zal het bedrag worden afgeboekt binnen een week na verzending van de goederen (wij accepteren MasterCard, Visa, Diners Club en American Express).

2.Vooruitbetaling

Bij voorruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Safely-Secured is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd. Tevens bieden wij de mogelijkheid direct te betalen via IDeal, Bancontact of PayPal

Bankgegevens:

Rekeninghouder: Safely-Secured

IBAN: BE53 7360 6458 1553

3.Betalingsachterstand

Als de klant achterstand in betaling heeft, zal het aankoopbedrag rente opbouwen tijdens de achterstand van 5 % punten boven het ECB basis leningspercentage. Als de klant geen consument is, is het rentepercentage 8 procentpunten boven het basis leningspercentage.